Lezoko baratze parkea

Baratzezaintza

Lezoko baratza parkearen antolaketa forma kurba eta erradial argietatik abiatzen da, espazioaren antolaketarako artzaintza inguruneetako Sarobeen forma gogoratuz.

Antolaketa eredu honek irisgarritasun handia eskaintzen dio baratza eremuari lur eremu kurbo eta ahurra baita. Hein berean birgaituriko etxolak zentraltasun nabarmena hartzen du eta bertan baratzezainen aldagela, biltegi eta atseden guneak batuz. Modu orekatuan baratza parkean zehar lau uraska bilgune.

Baratze parkea eraikitzeko ekologiko izaerako elementu batzuk eduki dira kontuan:

  • Errekaren berreskurapen lanetan eraitsi diren platanondoen egurra zintarri gisa erabili da.
  • Etxola egiteko lehenagoko egiturak berreskuratu eta aondu dira.
  • Bioaniztasuna bultzatzeko landare korredoreak sortu dira.
  • Konpostatze guneak bertako pinu egurrarekin eraiki dira.
  • Erreka berreskuratzeko bertako landaredia erabili da.

Itzuli